يکشنبه, 10 اسفند 1399
  • ساعت : ۲۱:۱۰:۴۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ 
  • کد خبر : ۱۹۵۵۵۱
اقتصاد هوشمند | جایگاه اقتصاد هوشمند در پیشرفت جوامع
گردآوری: گلاره خضرا | اصغر آران : واحد فناوری اطلاعات اداره کل امور اقتصادی و دارایی
در راستاي طرح "اقتصاد هوشمند" از سوي وزیر محترم امور اقتصادي و دارایی براي درك بهتر نقش اقتصاد دیجیتالی و چگونگی اثر گذاري فناوري هاي دیجیتال در اقتصاد، ضرورت دارد سیاست ها، مقررات و مهارت هاي انسانی در یک ساختار منظم و یکپارچه، را حول این تحول و در قالب مفهومی به نام "اقتصاد هوشمند" و"شهر هوشمند" برنامه ریزي کرد.

اقتصاد هوشمند | جایگاه اقتصاد هوشمند در پیشرفت جوامع   دانلود

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.13.0
    V5.7.13.0