چهارشنبه, 13 اسفند 1399
  • ساعت : ۱۳:۴۰:۳۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ 
  • کد خبر : ۱۹۳۷۲۶
انیمیشن دیرین دیرین
اقتصاد مردمی
در این انیمیشن با زبان طنز به واگذاری های اخیر دولت پرداخته شده است.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.13.0
    V5.7.13.0