پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نظرسنجی برخط
عنوان نظرسنجی: پرسشنامه سنجش رضايت ارباب رجوع از خدمات
اطلاعات شخصي
جنسيت  :
مرد زن
وضعيت تاهل : 
متاهل مجرد
سن : 
تحصيلات : 
شغل : 

نحوه اطلاع رساني درباره مراحل انجام كار*

نحوه اطلاع رساني درباره مدارك مورد نياز براي ارائه خدمت*

انجام كار براساس ضوابط اداري و عدم دخالت قضاوت هاي شخصي*

نحوه رفتار و راهنمايي و پاسخگويي مسئول مربوطه*

امكانات رفاهي و فضاي ارايه خدمت*

به موقع بودن و شفاف بودن رسيدگي به شكايات ، نظرات و پيشنهادهاي شما*

راهنمايي و پاسخگويي كاركنان و پيگيري وضعيت درخواست ها*

دقت كارمند در انجام كار به گونه اي كه نياز به دوباره كاري نباشد*

تعداد دفعات مراجعه به سازمان براي دريافت خدمت*

ميزان مراجعه به قسمت ها و بخش هاي مختلف براي دريافت خدمت*

نظم ، ترتيب و سهولت دسترسي به افراد و امكانات براي دريافت خدمت*

دريافت يكباره مدارك و اطلاعات به صورت الکترونيكي يا حضوري در هنگام مراجعه توسط دستگاه*

ارائه چند باره اطلاعات يا اطلاعات تكراري (نظير كپي ، كارت ملي ...) به بخشهاي مختلف*

احساس نياز به سفارش و توصيه هاي غير قانوني براي دريافت خدمات*

احساس رضايت از خدمات دريافت شده*

نظرات
توضيحات
ارسال


5.7.13.0
گروه دورانV5.7.13.0