موقعيت اقتصادي در استان بوشهر :

اقتصاد سياسي كشورهاي نفت خيز منطقه خاور ميانه مخصوصاً كشورهاي خليج فارس به طرز چشمگيري با متغيري به نام انرژي پيوند خورده است به عبارت بهتر خليج فارس پيش از هر عبارتي به انرژي ترجمه مي شود و اين متغير نقش مهمي در اقتصاد منطقه ايفا مي كند و ايران به عنوان يكي از كشورهاي اين حوزه داراي سرمايه هاي فراوان از انرژي نفت و گاز در منطقه و جهان به حساب مي آيد.

در ايران درآمدهاي نفتي بالغ بر 50 درصد درآمدهاي عمومي كشور را تامين مي كند ايران در سالهاي اخير از لحاظ توانايي نفت و صدور آن به بازارهاي مصرف داراي رشد صعودي بوده به طوري كه در سال 1990 ، 96، 2000 به ترتيب با 2/3 ،  9/3، 4 ميليون شبكه درروزاز جمله صادر كنندگان مهم نفت خام بوده كه اين رقم در سال 2015 ميلادي به 7/5 ميليون بشكه خواهد رسيد همچنين ايران داراي 14 تا 16 درصد ذخاير گاز دنياست و پس از روسيه در جايگاه دوم قرار دارد در سال 2000 حدود 82 ميليارد متر مكعب گاز در ايران توليد و به فروش رسيد و از لحاظ انرژي نفت و گاز در كشور استان بوشهر داراي ذخاير فراواني است. استان بوشهر با ظرفيت معادل 13201 ميليارد مترمكعب و ذخاير اوليه گاز مهمي بيش از60 درصد از ذخاير گاز طبيعي كشور را به خود اختصاص داده است. بزرگترين پالايشگاه نفت خام و اسكله صادرات نفت خام در منطقه خارگ از استان بوشهر قرار دارد. بزرگترين پالايشگاه گاز نيز در منطقه پارس جنوبي قرار دارد . پالايشگاه گاز طبيعي فجر نيز كه در شهرستان كنگان بخش جم از اين استان قرار دارد . به طور كلي وجود بزرگترين اسكله صادراتي نفت خام در كشور، بزرگترين اسكله صيادي كشور، وجود اراضي مستعد بويژه در زمينه نخيلات و كشت گوجه فرنگي، استخرهاي مهم پرورش ميگو، صنايع دريايي ايران (صدرا) و نيروگاه اتمي بوشهر موقعيتي به استان داده است كه مي تواند به عنوان قطب درآمدي كشور نقش ممتاز را در رشد و توسعه ملي و منطقه اي ايجاد كند.

 

توان هاي بالفعل و بالقوه استان:

به گفته كارشناسان ايران تا سالهاي آينده سهم گسترده تري در بازار جهاني گاز به عهده خواهد گرفت و خود را تا رده سوم صادر كنندگان گاز در جهان ارتقاء مي دهد هم اكنون توليد گاز كشور روزانه 100 ميليون متر مكعب است و براي رسيدن به سقف 6 برابر به طور طبيعي بايد تلاش جدي تري صورت پذيرد.

 در زمينه صنايع نفت و گاز استان بوشهر داراي توان هاي بالفعل و بالقوه فراواني است.

استان بوشهر با ظرفيتي معادل 13201 متر مكعب گاز اوليه سهمي بيش از 60 درصد از گاز كشور را به خود اختصاص داده است در اين بين تنها ارزش اقتصادي ميدان گازي پارس جنوبي 700 ميليارد دلار برآورد شده است كه سالانه تا 10 ميليارد دلار درآمد خالص به اقتصاد كشور تزريق خواهد شد از طرفي جمع كل نفت خام موجود در استان نيز 23 ميليارد بشكه معادل 26 درصد كل ذخاير كشور برآورد شده است منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس مشتمل بر 2 بخش منطقه گاز پارس جنوبي با 16 فاز پالايشگاهي 7 سايت عظيم پتروشيمي كه در دو مرحله داراي 14 مجتمع پتروشيمي مي باشد كه در وسعتي حدود 14000 هكتار در حال احداث مي باشد كه با 20 ميليارد دلار سرمايه گذاري ارزي و ميلياردها ريال سرمايه گذاري ريالي مي تواند جهش بلندي را به سوي توسعه ملي و منطقه اي ايجاد نمايد همچنين در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس حدود 300 هكتار جهت سايت صنايع مختلف در زمينه برق و الكترونيك، خودرو ونيرو محركه، ابزار ماشين آلات، ابزار دقيق دارويي و غذايي، پوشاك ، نساجي و چرم و شيميايي و سلولزي اختصاص دارد  همچنين 900 هكتار بعنوان سايت صنايع پايين دستي پتروشيمي در زمينه پليمر، لاستيك، و پلاستيك، الياف مصنوعي و نساجي، روغن هاي صنعتي، رزين ها و چسب ها، سموم دفع آفات، كودهاي شيميايي و شوينده هاي بهداشتي اختصاصي دارد و همچنين حدود 500 هكتار به عنوان سايت صنايع نيمه سنگين در زمينه صنايع فلزي و فلزات غير آهني و غيره اختصاص دارد از ميدان گاز پارس جنوبي كه حوزه مشترك ايران با قطر مي باشد روزانه 35 ميليون متر مكعب گاز براي مصرف داخلي و حداكثر 5 ميليون بشكه گاز مايع در روز براي صادرات استخراج نمود بطوريكه ميزان ذخاير گاز حوزه پارس جنوبي بالغ بر 300 هزار ميليون تخمين زده شده است با توجه به حجم عظيم سرمايه گذاري كه در امور گاز ايجاد شده است دستيابي به بازارهاي جهاني از طريق راه هاي خشكي در نظر برنامه ريزان كشور بوده است بطوريكه ايجاد خطوط گاز ايران به كشورهاي تركيه، ارمنستان، پاكستان، مناطق خاور دور و اروپا جهت صدور گاز به ترتيب با 3 تا 10، 1، 16-8، 32-8 ميليارد متر مكعب در سال در همين راستا بوده است.

پارس جنوبي اين امكان را فراهم مي كند كه بتوان جايگاه ايران را در بازار تجارت جهان گاز ارتقا داد و هر چند كه اكنون روند اين فعاليت از سرعت كافي برخوردار نيست اما مي توان به جايگاه بهتري از نظر صادرات گاز ايران اميدوار بود و اين عرصه اي است كه سبب خواهد شد سرمايه گذاري بيشتري در طرح هاي توسعه اي فاز هاي مختلف پارس جنوبي صورت پذيرد اين منطقه بدليل غني بودن از گاز طبيي شرايط مساعدي را براي سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي به وجود آورده است و دسترسي آسان به آبهاي خليج فارس نيز از ديگر امتيازات ويژه اين منطقه گازي است.

به طور كلي محورهاي زيادي در اين استان وجود دارد كه رشد و توسعه ملي و منطقه اي را دارد از جمله توان هاي بالفعل استان مي توان موارد زير را برشمرد :

در زمينه نفت وگاز:

پالايشگاه نفت و گاز فجر جم

بزرگترين اسكله صادرات و پالايش نفت خام در فلات قاره و خشكي

در زمينه كشاورزي :

كشت سبزي جات و گوجه فرنگي و صدور آن به كشورهاي خليج فارس

بزرگترين توليد كننده خرما در كشور و صدور آن به كشورهاي ديگر

در ساير زمينه ها :

وجود شركت صنايع دريايي ايران (صدرا)

نيروگاه اتمي

منطقه ويژه اقتصادي

وجود شركهاي صنعتي

در زمينه شيلات:

در بخش صيد و صيادي و تكثير و پرورش آبزيان

صدور ماهي هاي مركب و ميگو

صيد 50 هزار تن ماهي صنعتي و ميگو

در بخش بازرگاني: با توجه به رابطه تنگاتنگ بين حجم مبادلات و توليد ناخالص ملي مي توان گفت كه صادرات غير نفتي  درآمد ارزي ناشي از آن عامل اساسي و تعيين كننده اهداف اختصاصي و اجتماعي بوده و از هر گونه برنامه اي جهت توسعه و بسط صادرات آن هم در دراز مدت و بصورت ثابت پايدار لازمه اش حضور در بازارهاي جهاني و توان رقابت با كالاهاي مشابه و توليد ساير كشورهاست. استان بوشهر بنا به موقعيت جغرافيايي و همجواري با دريا و امكان دسترسي آسانتر به ديگر كشورهاي جهان خصوصاً كشورهاي حوزه خليج فارس در زمينه بازرگاني خارجي خصوصاً صادرات از طريق بنادر استان داراي نقش ارزنده و مهمي است.

 

 صادرات غير نفتي گمركات استان:

در سال 85 از طريق گمركات و دفاتر استان 629191 تن كالا به ارزش 341 ميليون دلار به ساير كشورها صادر شده است .

مقدار و ارزش واردات استان :

در سال 85 از طريق گمركات استان 3083038 هزار تن به ارزش 1022 ميليون دلار كالا وارد شده است .

 

 

- توان هاي بالقوه استان :

در اين استان حدود 1700 هكتار در كنار بزرگترين سرمايه گذاري در صنايع نفت و گاز جهت جذب سرمايه گذاري خارجي آماده مي باشد.

بهره برداري از پارس شمالي به علت وجود ذخاير عظيم نفت وگاز در آن منطقه سرمايه گذاري در امور كشتي سازي و ايجاد مراكز آموزش جهت تربيت نيروئي متخصص جهت تعميرات اساسي كشتي، گسترش امكانات بنادر و كشتيراني، راههاي ارتباطي بويژه راه آهن سرمايه گذاري در امور بسته بندي و صادرات خرما، سرمايه گذاري در صنايع پرورش ميگو سرمايه گذاري در امر تبليغات و بسته بندي و سرمايه گذاري در جهت رونق صنعت گردشگري و افزايش فازهاي تحقيقاتي در زمينه كشاورزي ايجاد صنايعي براي توليد محصولات جانبي از خرما از جمله اموري كه با بالفعل شدن توسعه و بالندگي استان را بدنبال دارد. كه اهم توان هاي بالقوه استان به شرح ذيل مي باشد:

رونق صنعت هتلداري در استان بوشهر به خصوص در منطقه كنگان (عسلويه) با توجه به حجم و گسترش فازهاي سرمايه گذاريهاي عظيم در پارس جنوبي چرا كه رفاه و آسايش پيش نياز سرمايه گذاري نوين مي باشد و اقامت گزيني فرد در جايگاه محل سرمايه گذاري روند سرمايه گذاري را شتاب افزونتري مي بخشد صنعتي شدن استان و جهش قابل توجه در گسترش صنعت نفت و گاز در منطقه پارس جنوبي ارتباطات برون مرزي و جلب سرمايه گذاران خارجي را طلب مي كند و در اين راستا آسايش و رفاه مهاجران هتلهايي با كيفيت بالا را تقاضا مي كند و جذب توريست، اشتغال زايي، افزايش درآمد عمومي استان و افزايش ارتقاء موقعيت استان از دين توان بالقوه طلب نمود.

ايجاد كارخانه هايي براي توليد محصولات جانبي از خرما (مثل آدامس سازي، شكلات سازي، الكل صنعتي) : عدم تطابق عرضه و تقاضا محصول و عدم استفاده بهينه در صنايع جانبي در سالهاي اخير محصول خرما را با ركود روبرو نموده است ودر 2 سال اخير با تعيين نرخ تضمين خرما ازسوي استانداري تا حدودي از مشكلات كشاورزان و نخلداران كاسته  شده است استفاده از خرما در صنايع جانبي از يك طرف باعث جلوگيري از هدر رفتن محصول خرما مي گردد و از طرف ديگر اشتغال زايي مولد را در استان ايجاد مي كند واستان بوشهر به عنوان اولين توليد كننده خرما مي تواند يك تعادل مناسب در عرضه اين محصول ايجاد كند و يكي ديگر از مشكلات كه در زمينه اين محصول وجود دارد عدم وجود صنايع بسته بندي مناسب با كيفيت بالا و ظاهر مناسب براي صادرات چون در سالهاي اخير محصول خرما استان به علت بسته بندي نامناسب در بازارهاي جهاني قدرت رقابت ندارد و باعث نزول قيمت آن  گرديده است با ايجاد صنايع بسته بندي مناسب در اين زمينه ضمن افزايش قدرت رقابت پذيري محصول باعث افزايش صادرات و ورود ارز به كشور و ايجاد اشتغال مي شود بسته بندي مناسب و جذاب به عنوان يك اهرم مهم در بازاريابي همانند تبليغات نقش حياتي دارد شايد بتوان بدون اغراق گفت كه يكي از علل عدم بازاريابي محصولات استان عدم بسته بندي مناسب در بازارهي داخلي و خارجي مي باشد لذا ايجاد صنايع خاص بسته بندي مي تواند گره گشاي بازار محصولاتي چون ميگو، ماهي، خرما در استان بوشهر گردد.

يكي ديگر از توان هاي بالقوه استان ، فراواني زمينهاي كشاورزي در گوشه و كنار استان كه به علت نبود آب كافي و سيستم آبياري مناسب به زمينهاي باير تبديل شده اند.

در صورتيكه با يكپارچه سازي اراضي كه پيش نياز مكانيزه نموده كشاورزي است و همچنين رفع مشكل بي آبي اين زمينها مي توان در اين زمينه پيشرفت داشته باشيم. بخش كشاورزي به دليل استفاده از نيروهاي غير ماهر و نيمه ماهر مي تواند در اشتغال زايي نقش مهمي داشته باشد و با توجه به سطح پايين سواد، اين بخش مي تواند بيكاران جوياي كار با سواد پايين را جذب كند يكپارچگي اراضي و توسعه بخش كشاورزي همراه با مكانيزه نمودن كاشت، داشت و برداشت، مي تواند روند توسعه استان و همچنين جلب سرمايه گذاري را بالا ببرد.

 

ساير توان هاي بالقوه استان :

1.       امكان توسعه كشت محصولات خاص در فصل سرد استان از جمله گوجه فرنگي و صيفي جات

2.    امكان بهينه سازي در روش كاشت داشت و برداشت خرما بعنوان محور توسعه كشاورزي از طريق انجام تحقيق و آموزش و ترويج

3.       وجود مناطق جهت اجراي پروژه هاي كنترل و پخش سيلاب به منظورافزايش استحصال آب

4.       وجود بازاريابي مناسب در داخل كشور جهت عرضه محصولات

5.       ايجاد پارك تكنولوژي

در زمينه صنعت ومعدن:

1-      شناسائي امكانات بالقوه معدني استان

2-      فعال نمودن معادل غير فعال بمنظور افزايش توليد مواد معدني

3-      ايجاد ارتباط بين اكتشاف ذخاير معدني و تامين مواد اوليه مورد نياز صنعت

4-      وجود ذخاير معدني غني سنگ آهك و سنگ گچ در استان

5-      امكان صدور مواد معدني به كشورهاي حوزه خليج فارس

6-      وجود مرز آبي به منظور توسعه صنايع دريايي

7-      وجود زمينه هاي مناسب جهت صدور كالاهاي صنعتي با توجه به امكان دسترسي به آبهاي آزاد

8-      راه اندازي نيروگاه اتمي جهت توليد انرژي

9-      زمينه هاي مناسب جهت راه اندازي صنايع مربوط به نخيلات و شيلات

10-  تاكيد بر توسعه توليد كالاهاي صنعتي داراي مزيت مبني بر استان از جمله صنايع وابسته به دريا، شيلات، نخيلات، پليمر، كاني غير فلزي

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^